Beschermheer: dr. F.A. Petter, Burgemeester van Bergen op Zoom

Bestuur & Personalia

mevr. H. van Oorschot-van de Watering

voorzitter

 

mevr. M.J. Bakker-van Gils

secretaris

B. Mulder

penningmeester

E. Elich

algemeen bestuurslid

mevr. M. van Lier

public relations

A.G.B. van der Stoel

afgevaardigde Cultuur Historisch Overleg (CHO) 

J.A.S.H. Verbeem van Broekhoven

redactie Blikopener en website

W. Warmoeskerken

social media

Contactgegevens Stichting Vrienden van het Markiezenhof:

e-mail: vriendenmarkiezenhof@gmail.com

Bezoekadres museum:

 

Het Markiezenhof

Steenbergsestraat 8, 4611 TE Bergen op Zoom (bezoekadres)
+31 (0) 164 - 277077

Het Markiezenhof is onderdeel van het Cultuurbedrijf van de gemeente Bergen op Zoom

 

www.markiezenhof.nl

 

Het museum is dagelijks geopend (ma gesloten) van 11.00 tot 17.00 uur.

Op vertoon van de Vriendenpas hebben Vrienden van het Markiezenhof vrij toegang (uitgezonderd speciale toeslagen).

 

DISCLAIMER

© 2019 - Stichting Vrienden van het Markiezenhof. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en tekstfouten voorbehouden. Het overnemen van foto's, illustraties, teksten en tekstfragmenten van zowel de websitepagina's als de daaraan gekoppelde bestanden, is niet toegestaan zonder toestemming vooraf.

 


 

Het beheer van deze website berust bij:

Stichting Vrienden van het Markiezenhof

Steenbergsestraat 6 (postadres)

4600 TE Bergen op Zoom

vriendenmarkiezenhof@gmail.com

 

achterkant_edited.jpg