Een goed doel met ANBI-status

 

De Stichting Vrienden van het Markiezenhof is een erkend 'goed doel' en beschikt sinds 2008  over een zogeheten fiscale ANBI-status. In dit verband zijn de onderstaande gegevens van belang:

 • Fiscaal nummer/RSIN: 816112770
   

 • Beleidsdoelstellingen
  In de oprichtingsbrochure van 1968 zijn de beleidsdoelstellingen aldus geformuleerd: "Deze stichting stelt zich ten doel mede te werken aan een passende stoffering, meubilering en verdere aankleding van het Markiezenhof. Zij denkt hierbij niet - tenzij met heimee - aan de inventarislijsten die Alva liet opmaken. Zij wil realistisch zijn, het optimaal haalbare waar maken. Zij is er zich wel van bewust dat deze poging, ondanks inspanningen van Rijk, Provincie en Gemeente, ondanks belangrijke objecten door Rijk en diverse musea in bruikleen afgestaan, alleen kan slagen, wanneer iedere Bergenaar van vandaag, trouwens iedereen die dit monument welgezind is, een royale bijdrage wil leveren. Het Markiezenhof is een geschenk voor de gemeenschap. Laat die gemeenschap nu een gedeelte van de vereiste stoffering en meubilering aan het Markiezenhof schenken!"

  In 2008 zijn de beleidsdoelstellingen verbreed, in die zin dat ook immateriële schenkingen mogelijk gemaakt zijn. Een onderdeel hiervan is de 'Juniorprijs der Markiezen', die in 2010 voor het eerst is toegekend. Latere edities volgden in 2012 en 2014. De volgende Juniorprijs zal in 2016 worden uitgereikt. 

  Tevens heeft de Stichting een actief informatiebeleid. De donateurs ontvangen drie maal per jaar het Nieuwsmagazine, getiteld De Blikopener, met nieuws over recente aanwinsten en actuele ontwikkelingen.  

  Voor Vrienden is er de jaarlijkse Vriendenavond, die traditioneel in het najaar plaats heeft. Tijdens deze avonden zijn er lezingen, muzikale optredens, rondleidingen en presentaties/overhandigingen van verwervingen voor de museumcollectie.

  Bij het 40-jarig jubileum heeft de Stichting Vrienden van het Markiezenhof de nieuwe ambtsketen van de Burgemeester ontworpen en laten vervaardigen. Deze keten staat symbool voor de verbondenheid van de Bergse samenleving met de cultuurhistorie en het rijke verleden van de gemeente, waarin Het Markiezenhof een verbindende functie heeft. Burgemeester dr. Frank Petter is thans Beschermheer van de Stichting.

  Voor het jaar 2015 zijn de volgende activiteiten gepland:
  * Voorbereiding Juniorprijs 2016 (aanmelden voor deelnemers mogelijk vanaf september 2015).
  * Vriendenavond (gepland oktober/november, datum wordt gepubliceerd).
  * Uitgave Nieuwsbrieven ('De Blikopener') met o.a. aandacht voor recente verwervingen (stafkaarten 1747), de geurenexpositie 'Justus Turq en het Pestparfum', en de diverse lezingen/optredens in het museum gedurende dit jaar.
  * Vernieuwing van de website en social media.

   

 • Jaarverslagen/Balansresultaten
  Met ingang van het boekjaar 2012-2013 worden de financiële Jaarverslagen (balansresultaten) gepubliceerd op de website van de Vriendenstichting. Via onderstaande links kunt u de balansoverzichten als pdf downloaden. Het boekjaar start telkens per 1 september; de balansresultaten zijn daarom per 31 augustus.
  31-08-2013
  31-08-2014

  31-08-2015
  31-08-2016
  31-08-2017
  31-08-2018
  31-08-2019
  31-08-2020